Crystallization of Time

Lifestyle

คาร์เทียร์ จัดนิทรรศการ Crystallization of Time พร้อมการเรียบเรียงใหม่ บนพื้นที่ใหม่

เมซง คาร์เทียร์ จัดแสดงนิทรรศการ Cartier, Crystallization of Time เป็นครั้งที่ 2 หลังการเปิดตัวนิทรรศการครั้งแรกในปี 2019 ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติโตเกียว โดยนิทรรศการดังกล่าว

Read More