GSK

Other

GSK ร่วมงาน “Re-imagining UK Aging Care Event” ของสถานทูตอังกฤษ

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมสนับสนุนสถานทูตอังกฤษ จัดงาน “Re-imagining UK Aging Care Event” เพื่อหารือเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติและ

Read More
Other

GSK จับมือภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ ESG ดูแลสิ่งแวดล้อม

ทุกชั่วโมงจะมีคนไทย 37 คนเสียชีวิตจากโรค NCD และอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นทุกปี แนวคิดการสร้าง “เมืองน่าอยู่” จึงได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย

Read More
Other

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ร่วมสานต่อโครงการ “Gen ยัง Active 50+”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่

Read More
Other

GSK ชวน “ชาวหละปูน” ฮักปอด สู้ฝุ่น PM 2.5 สร้างสุขภาวะในชุมชน

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมตรวจสมรรถภาพปอดให้แก่

Read More