ทวิตเตอร์ส่งแคมเปญ #SheInspiresMe เนื่องในวันสตรีสากล ชูผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจ สร้างนิยามใหม่ #จงภูมิใจ ในตัวเอง

เนื่องในวันสตรีสากล #IWD2022 ปีนี้ ทวิตเตอร์ได้จัดแคมเปญ #SheInspiresMe ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการยกย่องผู้หญิงที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในชุมชนต่างๆ

Read more