Nanojet

Other

รีมเมอร์ Nanojet เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมเศษเพื่อขจัดชิ้นส่วนงานที่เสียหาย

รีมเมอร์โซลิดคาร์ไบด์ Nanojet ของ Seco เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเศษด้วยช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการขจัดเศษได้อย่างเหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยขจัดชิ้นส่วนงาน

Read More