NITMX

OTHER

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จัดอบรมหลักสูตรเจาะลึก “ต้านสภาวะโลกร้อน”

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ และหลักการของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Read More
OTHER

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ เร่งขับเคลื่อน Open API Infrastructure เต็มกำลัง

NITMX เดินหน้าขยายศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาโครงการ “Open API Infrastructure” เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ไปได้ไกลแบบไร้ข้อจำกัด หวังช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสมาชิก

Read More
OTHER

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ คว้ารางวัล “Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand”

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX โดย คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ คว้ารางวัล Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand จาก The Asian Banker วารสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำ

Read More