TheKiaEV5

BusinessCar

“เกีย เซลส์ (ประเทศไทย)” จัดงาน “Kia EV Playground”

บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์และยนตรกรรมไฟฟ้าอย่าง The Kia EV5 รถเอสยูวีขนาดกลางไฟฟ้า 100% ที่ให้ความอเนกประสงค์เต็มรูปแบบรุ่นแรก

Read More