TheTemptationofStrawberry

FoodLifestyle

‘The Temptation of Strawberry’ ร้านพอปอัปสตรอว์เบอร์รีเกาหลีของ K-BERRY ในกรุงเทพฯ

ใครรักสตรอว์เบอร์รีมาทางนี้! เตรียมดื่มด่ำกับรสชาติของสตรอว์เบอร์รีเกรดพรีเมียมได้เลย เพราะ ‘รสชาติอันหอมหวานที่ครองใจคนทั้งโลก’ กำลังจะบุกมาครองใจทุกคนในกรุงเทพฯ แล้ว!

Read More