BusinessFinance and Banking

GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/67 เตรียมจ่าย 0.1915 บาท/หน่วย

Spread the love

GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/67 เตรียมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 0.1915 บาท/หน่วย ตอบโจทย์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ท่ามกลางความท้าทายของตลาดอาคารสำนักงาน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสทแมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT”ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2567  (มกราคม–มีนาคม 2567) มีรายได้รวมอยู่ที่ 281.92 ล้านบาท โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบการเงิน 2567 ในอัตรา 0.1915  บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 156.03 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2567 กองทรัสต์ฯยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ 89% ซึ่งยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อยู่ที่ 95% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 86% ทั้งนี้ GVREIT ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเดิม-ดึงดูดผู้เช่าใหม่ พร้อมด้วยการบริหารจัดการพื้นที่เช่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ของกองทรัสต์  อีกทั้งควบคุมดูแลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สิน หรือโครงการ Asset Enhancement Initiative (AEI) ให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอาคารมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ AEI ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ใช้บริการอาคารทั้ง 2 แห่งจะได้รับบริการอาคารสำนักงานตามมาตรฐานสากล เสริมด้วยการยกระดับด้านการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมโซลูชันบริการสำนักงานแบบพร้อมใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าที่ต้องการย้ายเข้าอย่างรวดเร็ว

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ทางกองทรัสต์ฯ จะยังคงติดตามตลาดอาคารสำนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นจากอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันด้านราคา โดยทาง GVREIT จะมุ่งรักษาคุณภาพของการให้บริการอาคารสำนักงานคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ลูกค้าชั้นนำ ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว


Spread the love