BusinessTravel

PATA เผยทิศทางการท่องเที่ยว ชี้ลดหย่อนวีซ่า เพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ดันท่องเที่ยวยั่งยืน

Spread the love

PATA เผยทิศทางการท่องเที่ยว ชี้ลดหย่อนวีซ่า เพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ดันท่องเที่ยวยั่งยืน หนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก

การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล การท่องเที่ยวสอดรับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสะดวกในการชำระเงินเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น และการท่องเที่ยวที่สนับสนุนความยั่งยืน นิยามใหม่การท่องเที่ยวยุคดิจิทัลเอเชียแปซิฟิก

ทิศทางการเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก: (ซ้าย-ขวา) Caroline Bremner จาก Euromonitor International, Noor Ahmad Hamid ซีอีโอ PATA และ Dr Anyu Liu จาก The Hong Kong PolyU

งานสัมมนาผ่านเว็บของ Pacific Asia Travel Association เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวและทิศทางการท่องเที่ยวปี 2567 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดยข้อมูลงานวิจัยล่าสุดจาก Euromonitor International และ The Hong Kong Polytechnic University เผยให้เห็นถึงพฤติกรรมและความชอบใหม่ของนักเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ความสะดวกสบาย ประสบการณ์การท่องเที่ยวในชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการท่องเที่ยวยุคใหม่ในเอเชียแปซิฟิก

จากข้อมูลได้เผยให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล และแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต ผ่านกระแสที่สำคัญและโดดเด่นหลายด้านในปี 2567 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้

นักท่องเที่ยวมองหาจุดหมายปลายทางที่มีความปลอดภัย การผ่อนคลายและกิจกรรม อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในกลุ่ม Gen Z นั้นให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและต้องการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นที่แท้จริงในราคาที่เข้าถึงได้ ในขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะแสวงหาประสบการณ์ที่คุ้มค่าและดีที่สุดจากการเดินทาง

การยกเลิกการจองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย คำแนะนำจากครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน และการรีวิวจากผู้ใช้บริการที่เชือถือได้ ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว

การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน

การฟื้นตัวที่ช้าของนักท่องเที่ยวจีนมีผลต่อการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในหมุดหมายใกล้เคียง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม และมาเก๊านั้น อาจจะไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนถึงสิ้นปี 2569 โดยนักท่องเที่ยวจีนเลือกที่จะอยู่บ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแทนการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยอันเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ความท้าทายด้านแรงงานและความขัดแย้งในภูมิภาค รวมถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของประเทศจีนเอง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาจนถึงปี 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับ 96% ของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562

สำหรับจุดหมายปลายทางอย่างอินเดียและไทยที่ฟื้นตัวแล้วหรือในกรณีของสิงคโปร์ ที่จำนวนนักท่องเที่ยวเกินระดับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสูงสุดในปี 2562 ไปแล้วนั้น ได้อานิสงค์ของนักท่องเที่ยวจากตลาดอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มาชดเชยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและญี่ปุ่นที่ยังไม่ฟื้นตัว

การผลักดัน AI ให้สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต

AI นวัตกรรมที่กําลังเป็นตัวกำหนดอนาคตของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถูกนำมาใช้เพื่อแนะนำแผนการเดินทาง การฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ การดําเนินงาน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว จำเป็นต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลให้เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอในฐานะเทคโนโลยีตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือปัญหาจากการถูกนำไปใช้เพื่อขยายอคติและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

Noor Ahmad Hamid ซีอีโอของ PATA กล่าวสรุปโดยรวมว่า การฟื้นฟูท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกสามารถผลักดันได้ด้วยการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านวีซ่า การเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน การเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

PATA จะเปิดเผยรายงานการคาดการณ์การท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว 39 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ใน “Research section” ที่ www.PATA.org


Spread the love