Business

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

Spread the love

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ – รถจักรยานยนต์คุณภาพและมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง มร.สึเนะโนริ โยชิมูระ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คนใหม่ แทน มร.อาคิระ คิโยมิซุ ที่ครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


Spread the love