BusinessFinance and Banking

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ อยุธยา แคปปิตอลฯ

Spread the love

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกาศแต่งตั้ง นายอธิป ศิลป์พจีการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด นายอธิป จะรับผิด ชอบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารงานของสายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โดยรายงานตรงต่อประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์

นายอธิปเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมากว่า 25 ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตลอดเวลากว่า 22 ปีที่ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมาย โดยในปี 2562 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับผิดชอบการบริหารธุรกิจของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิตดิจิทัล, บัตรสินเชื่อโคแบรนด์ที่ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เช่น บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ เป็นต้น รวมทั้งรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล และการวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้ข้อมูล (Information-based Lending) ให้กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ เพย์พลัส เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกจากสมาชิกชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ถึงสองสมัยตั้งแต่ปี 2563 และล่าสุดได้รับเลือกเป็นประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในปี 2567-2569 อีกด้วย


Spread the love