Entertain

GOODTIME RADIO ได้รับรางวัล “พิฆเนศวร” สาขา “รายการวิทยุด้านบันเทิงดีเด่น”

Spread the love

GOODTIME RADIO ได้รับรางวัล “พิฆเนศวร” สาขา “รายการวิทยุด้านบันเทิงดีเด่น”

ดีเจอิฐ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์, ดีเจเจได เศรษฐศิษฏิ์ ลิ้มกษิดิ์เดช, ชญาณัตถภัทร์ ตริชอบ (มิวสิค ไดเรคเตอร์), วรวรรณ ฮวบดี (ผู้ประกาศข่าวบันเทิง) เป็นตัวแทนสถานีวิทยุ Goodtime Radio FM 88.5 (ออกอากาศคู่ขนานทาง FM 88 เชียงใหม่, FM 94.5 สงขลา, FM 104 อุบลราชธานี) เข้ารับมอบรางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 12 สาขา “รายการวิทยุด้านบันเทิงดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2567 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว. นท.)


Spread the love