Other

พลัสฯ 1 ใน 4 คีย์แมนด้านการบริหารทรัพย์สินอาคาร แชร์ประสบการณ์ มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่

Spread the love

พลัสฯ 1 ใน 4 คีย์แมนด้านการบริหารทรัพย์สินอาคาร แชร์ประสบการณ์ มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย (TFMA) คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาสุดพิเศษ CEO Talk #96 “The Series: ArCarl TALK ในหัวข้อ “การบริหารทรัพย์สินอาคาร จุดเปลี่ยนอาชีพแห่งอนาคต…AI ถอยไป” ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ โดยเชิญ CEO มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์จริง ในเวทีเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ มุ่งเน้นไปที่งานในสายอาชีพการบริหารทรัพย์สินอาคาร ประเด็นสำคัญเรื่องบทบาทของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จ แนวโน้มและโอกาสในธุรกิจบริหารทรัพย์สินอาคารในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

 • นายพนม กาญจนเทียมเท่า ประธานกรรมการ บริษัท ไนทแฟรงค์ ชาร์ทเตอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • นายวิทวัส คุตตะเทพ รองประธานกรรมการบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • นายสุรสิทธิ์ นาคสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีโอ พร็อพเพอร์ตี้ การ์ด จำกัด
  ผู้ดำเนินรายการ
 • นายปิติ อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย (TFMA) อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงาน Facility Management บริหารจัดการอาคาร ที่สร้างให้เกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้อาคาร งานในสายอาชีพนี้มีภาระงานหลายบทบาทหน้าที่ที่ต้องคิดวางแผนและจัดการปัญหาทั้งงานด้านบริหารบุคคล งานด้านระบบประกอบอาคาร งานด้านงบประมาณ ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านศาสตร์ และศิลป์ประกอบกันหากมีการบริหารจัดการที่สร้างประโยชน์และมีคุณภาพงานการบริการที่ได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของอาคารนั้นๆ และยังช่วยสร้างสิ่งสำคัญที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือ Branding ของอาคาร ด้วยปัจจุบันในประเทศยังคงมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก และยังมีการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในทุกๆ ปี ซึ่งทุกๆ อาคารสำนักงานเหล่านี้จะต้องมีผู้บริหารจัดการแบบมืออาชีพเข้ามาดูแลและการบริหารจัดการ ทำให้ธุรกิจนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และมีโอกาสเติบโตในทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในมุมมองการที่เทคโนโลยี AI ถูกพัฒนาและเข้ามาสร้างผลกระทบในหลายธุรกิจนั้น สำหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคารมองว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้ามาช่วยให้คนทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การแทนที่คนแต่เป็นการทำงานร่วมกัน” นายชาญ กล่าว

ข้อมูลจากภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. นายวิทวัส คุตตะเทพ รองประธานกรรมการบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 1)
 2. นายพนม กาญจนเทียมเท่า ประธานกรรมการ บริษัท ไนทแฟรงค์ ชาร์ทเตอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 2)
 3. นายปิติ อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย (TFMA) (คนที่ 3)
 4. อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ 6)
 5. นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (คนที่ 8)
 6. นายสุรสิทธิ์ นาคสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีโอ พร็อพเพอร์ตี้ การ์ด จำกัด (คนที่ 10) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ 11)

Spread the love