Other

เนสท์เล่ ผนึกพันธมิตร เปิดตัวโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’

Spread the love

เนสท์เล่ ผนึกพันธมิตร สร้างคุณค่าให้สังคมวัยเกษียณ เปิดตัวโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’ ส่งต่อความรู้สุขภาพ เพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

นางสาวจรูญรัตน์ สาลี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค พร้อมด้วย นายชาคิต พรหมยศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด นายพีรพล สอนไข่ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี นายณัฐพล เทศขยัน (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (ที่ 3 จากขวา) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ดร. นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ (ขวา) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดโครงการ “Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ในงาน ELDERGY FESTIVAL บูสพลังวัยเก๋า เติมคุณค่า ไม่มีหมด จัดขึ้นที่ Paradise Park ศรีนครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรกลุ่ม “ผู้สูงอายุ” หรือวัย 60 ปีขึ้นไปมากถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน และสัดส่วนของประชากรกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชากรกลุ่มนี้ เพราะการป้องกันย่อมได้ผลดีกว่าการรักษา ดังนั้น การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางที่ยั่งยืนต่อการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับ ยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างสังคมสูงวัยที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’ ขึ้น โดยเปิดรับและพัฒนาอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ รอบตัวอีกด้วย

โครงการดังกล่าวตั้งเป้าสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ 1,000 คน ในช่วงแรก เริ่มจากการรับสมัครผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ มาเรียนรู้การเป็น “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” จำนวน 50 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพดีอย่างเข้มข้น ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ หลังจากได้รับความรู้จากโครงการแล้ว “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ทั้ง 50 ท่านจะทำหน้าที่ส่งต่อความแข็งแรง ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงวัยและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” เป็นเวลา 13 สัปดาห์ โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ตลอดโครงการนี้ พันธมิตรทั้ง 5 จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่

  • เนสท์เล่ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค เป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการกินอยู่อย่างสมดุล (balanced diet) พร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” ตลอดทั้ง 13 สัปดาห์
  • ยังแฮปปี้ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ คอยดูแลผู้สมัครให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้จนจบโครงการ
  • สสส. สนับสนุนสถานที่อบรมและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  • กรมอนามัย สนับสนุนเครื่องมือประเมินสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ Blue Book และส่งเสริมการดูแลสมองและสุขภาพช่องปาก
  • สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนพื้นที่ชุมชน 5 พื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ทำภารกิจ

โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัคร “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ในงาน ‘ELDERGY FESTIVAL บูสพลังวัยเก๋า เติมคุณค่า ไม่มีหมด’ ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ Paradise Park ศรีนครินทร์ และสามารถสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ส่วนการอบรมและภารกิจพิชิตสุขภาพดีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2567

ติดตามข่าวสารโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’ ได้ทาง
Facebook Page: ยังแฮปปี้ YoungHappy (www.facebook.com/YoungHappySE)
Line OA: @younghappy และ www.younghappy.com


Spread the love