Other

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 66” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Spread the love

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 66” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการชมภาพยนตร์ให้กับ โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) จ.เพชรบุรี

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดทำและส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมภายใต้เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการชมภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 65 โรงเรียน 63 จังหวัด และในปีนี้ยังเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อีก 10 โรงเรียน 10 จังหวัด คือ เพชรบุรี, นครพนม, สกลนคร, สตูล, สงขลา, ระยอง, พิษณุโลก, ราชบุรี, พะเยา และเชียงราย โดยมีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ล่าสุด มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ “ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 66” พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก เลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานรับมอบจาก วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ วิศรุต พูลวรลักษณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่เป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ โดยมี จงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง, ชาญณรงค์ อินอิว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และ ฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ร่วมรับมอบ

เลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า ในนามจังหวัดเพชรบุรี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดตาลกงทุกคน ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่เล่งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนและช่วยสนับสนุนสงเสริมให้น้อง ๆ นักเรียนได้มีพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด การสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดตาลกง และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องหนังเพื่อการเรียนรู้จากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะทำให้ได้พัฒนาความคิดและรู้จักนำไปใช้ต่อยอดได้ต่อไป

ด้าน ด.ญ.ภัทราวรรณ สมจิตร ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ได้กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น ดีใจเป็นอย่างมากที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกหนู เราจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน ด้วยการดูภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีต่าง ๆ ทำให้ได้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งหนูและน้อง ๆ ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์เป็นอย่างสูงที่มอบสิ่งที่มีค่าให้ และขอสัญญาว่าจะดูแลรักษา “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เป็นอย่างดี จะใช้ให้เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกหนูจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปค่ะ


Spread the love