Other

เจแอนด์ที เสริมภูมิคุ้มกันบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ โดยตำรวจไซเบอร์

Spread the love

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เสริมภูมิคุ้มกันบุคลากร ตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ โดยตำรวจไซเบอร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ได้จัดกิจกรรมอบรมพิเศษให้กับพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัท โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม J&T Express Thailand มุ่งหวังที่จะปกป้องทั้งบริษัทและพนักงานจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

พนักงานจากหลากหลายแผนก ตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การตลาด จนถึงฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวกับไอที ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด และที่สำคัญพื้นฐานและบทบาทที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายแผนก มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจปัญหาได้ครอบคลุมกว่าเดิม ทำให้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.ท. เทียนชัย เข็มงาม และ พ.ต.ท. อภิลักษณ์ สิงครุธ ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์: เน้นให้พนักงานมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถตระหนักถึงช่องโหว่ความเสี่ยงต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นตามที่ได้เห็นกันแพร่หลายในข่าวปัจจุบัน

อัปเดตภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน: เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่าสุด เช่น ไวรัส มัลแวร์ โทรจัน และอีเมลฟิชชิง ซึ่งความรู้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับอาชญากรไซเบอร์ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา

วิธีการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์: การให้คำแนะนำและแนวทางเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของบริษัท ไม่ให้สูญหาย หรือถูกโจรกรรมออกไป

สุธีมนต์ อักเกอร์เวล, Legal Director จาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราในการฝึกอบรมครั้งนี้คือเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเข้าใจ เท่าทัน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงานของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ในยุคที่การทำงานส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งในอนาคตภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความเป็นไปได้ที่จะแพร่ระบาดมากขึ้นไปอีก และอาจนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปกป้องทั้งตัวพนักงานเองที่อาจจะพบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงองค์กรของเราจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

พ.ต.ท. เทียนชัย เข็มงาม ตำแหน่งสารวัตรสืบสวน จาก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการอบรมนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของมาตรการเชิงรุกในการรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเผชิญกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ พ.ต.ท. อภิลักษณ์ สิงครุธ ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวน กล่าวเสริมอีกว่า “ด้วยการฝึกอบรมนี้เราตั้งใจที่จะมอบองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีความพร้อมในการรับมือและป้องกันเหตุร้ายทางไซเบอร์ ซึ่งจะรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยในการดำเนินงานของบริษัทสืบต่อไป”

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เชื่อว่าการให้ความรู้และการระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสในการรวมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเข้ากับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ด้วยการลงทุนในความรู้ผ่านโครงการดังกล่าว

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร ความมุ่งมั่นของบริษัทไม่เพียงแต่ส่งมอบความเป็นเลิศด้านการบริการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังต้องสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและบุคลากรของบริษัทได้รับศึกษาแนวทางการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเทคโนโลยี ในอนาคตเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจะยังคงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โครงการเหล่านี้จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวพนักงานเอง บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความปลอดภัยในทุกแง่มุมของธุรกิจ


Spread the love