Other

ตะลึง !! Job Expo 2024 “พิพัฒน์” เผย คนร่วมงานทะลุเป้า กว่า 1 ล้านคน

Spread the love

ตะลึง !! Job Expo 2024 “พิพัฒน์” เผย คนร่วมงานทะลุเป้า ทั้งออนไลน์และในงานกว่า 1 ล้านคน ยอดคนหางานทำพุ่งแสนกว่าคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศความสำเร็จยิ่งใหญ่ของงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,297,296 คน ทาง Online 1,185,000 คน และผู้ที่ Walk In 112,296 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ ผู้สูงวัย คนพิการ และประชาชนทั่วไป โดยโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ โซน Job Matching จากผู้ประกอบการ โซนส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำซึ่งมียอดรับสมัครงานรวม 111,115 คน  ซึ่งขณะนี้มีการพิจารณาคาดว่าจะได้บรรจุงาน 13,605 คน ซึ่งผู้ประกอบการจะพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของงานมหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด ที่สร้างโอกาส และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้ามาร่วมงานทุกคน โดย กระทรวงแรงงาน ยืนยันเดินหน้าเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป

“ผมขอบคุณ บริษัท สถานประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 222 บริษัท รวมถึง สถาบันการศึกษา กลุ่มอาชีพอิสระ หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน และทุกหน่วยที่ร่วมมือกันจัดงานเพื่อประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการประกอบอาชีพ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีทักษะและงานทำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา และกลุ่มผู้พิการได้มีส่วนร่วม ตลอดจนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ที่สนใจอาชีพอิสระหรือการประกอบธุรกิจ ที่สนใจมาสมัครงานและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถประกอบอาชีพ ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นมหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด ที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน” นายพิพัฒน์ กล่าวเสริม

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า  งาน JOB EXPO THAILAND 2024 โดย กรมการจัดหางาน ในงานมีนิทรรศการ “พระบารมีเกริกฟ้า ผองไทยทั่วหล้า” เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย การจัดนิทรรศการของกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลนโยบายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ด้าน และพื้นที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านแรงงาน ไว้บริการฟรี อีกด้วย

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งานครั้งนี้ ได้บรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม และอุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการทำงาน มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงเตรียมความพร้อมของ “กำลังแรงงานในอนาคต” ให้เข้าใจลักษณะของอาชีพและทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สร้างรายได้ที่มั่นคง นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมการจัดหางาน ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสมัครงานได้ต่อเนื่อง และสำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้มาที่งาน สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่ยังว่างได้ที่ https://bit.ly/3KFVbst หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2


Spread the love