Other

เปิด “สถาบันยิปซัมตราช้าง” แห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร

Spread the love

เปิด “สถาบันยิปซัมตราช้าง” แห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร

คิดการใหญ่สมกับเป็นบริษัทชั้นนำ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านคุณภาพการก่อสร้าง และวิทยาการด้านอาคาร ล่าสุด คุณอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า ยิปซัมตราช้าง ได้เปิด “สถาบันยิปซัมตราช้าง” แห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้านอาคารที่ได้คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงโซลูชันยิปซัม และโซลูชันสเปเชียล มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero ) ในปี 2045 รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างยิปซัม “สถาบันยิปซัมตราช้าง” เปิดให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก มัณฑนากร ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จนไปถึง สถาบันการศึกษา นักศึกษา ผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัยภายในอาคารและบ้าน เข้ามาเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้

ณ สถาบันยิปซัมตราช้าง : BLOCK 28 Creative & Startup Village โซน B ซอยจุฬาฯ 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานี สามย่าน ทางออก 2

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชม

โทร 062-695-4060


Spread the love