Other

บูติคนิวซิตี้ ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน

Spread the love

บูติคนิวซิตี้ ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “THE FUTURE OF SUSTAINABLE FASHION”

บริษัท บูติคนิวซิตี้ หรือ BTNC  ผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นเครือสหพัฒน์ เดินหน้ายกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “THE FUTURE OF SUSTAINABLE FASHION” ผนึกกำลังพันธมิตรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา Sustainable Fashion นำโดย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และ บริษัท SC GRAND มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน แต่ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจแบบยั่งยืน ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือในการร่วมออกแบบหลักสูตร การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านโครงการ Fashion Content Creator โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ สร้างทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และคุณลักษณะตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บูติคนิวซิตี้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับแฟชั่น ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท SC Grand ที่เป็นที่หนึ่งด้าน Sustainable Textile จึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้คาดหวัง ที่จะพัฒนาเนื้อผ้า Re-Loop Collection ที่เป็นการรีไซเคิลให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติที่ดี มีคุณภาพ สวมใส่สบาย สวยงาม และเพื่อขยายธุรกิจทั้งด้านตลาดรีเทลและตลาดเครื่องแต่งกายองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตชุด

เครื่องแบบองค์กรจากเนื้อผ้ารีไซเคิล เน้นการใช้เศษผ้าในองค์กรและเศษผ้าจากระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นหลักในการผลิต ทั้งนี้ นายจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด (SC Grand) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา Sustainable Fashion

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา  กล่าว “บูติคนิวซิตี้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ บริษัท SC GRAND ในครั้งนี้ จะผสานความแข็งแกร่งของทุกฝ่าย เพื่อให้แบ่งปันเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบสินค้าแฟชั่นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่นำวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการแฟชั่นไทย และจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Sustainable Fashion ในภูมิภาค”


Spread the love