Other

LINE WEBTOON – ศิลปกรรมฯ ม.กรุงเทพ มุ่งส่งเสริมความรู้เยาวชนรุ่นใหม่

Spread the love

LINE WEBTOON จับมือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งส่งเสริมความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพครีเอเตอร์ไทย ให้เติบโตในระดับสากล

LINE WEBTOON จับมือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ ในด้านการออกแบบผลงานการ์ตูนดิจิทัล โอกาสต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพ โดยมี นายชเวจุนยอง ผู้บริหาร LINE WEBTOON ประจำภูมิภาคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ NAVER WEBTOON LIMITED (ท่านที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ท่านที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นายคิมโดยอง ผู้บริหาร LINE WEBTOON ประจำประเทศไทย NAVER WEBTOON LIMITED   (ท่านที่ 1 จากซ้าย) และ รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ท่านที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงาน LINE ประเทศไทย

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน กระบวนการออกแบบผลงานการ์ตูนดิจิทัลของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มทักษะ ต่อยอดศักยภาพการผลิตผลงานการ์ตูนดิจิทัลของนักศึกษา ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในเส้นทางสายอาชีพ ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ กิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ และโครงการสมทบอีกมากมาย โดยมีทั้งครีเอเตอร์ โปรดิวเซอร์ในแวดวงการ์ตูนดิจิทัล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก LINE WEBTOON มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำตลอดกิจกรรมสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการผลักดันศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ในวงการครีเอเตอร์ไทย  พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ์ตูนดิจิทัลในประเทศไทย ให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นในระดับสากล


Spread the love