Other

ชาวจุฬาฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีชมพู ร่วมงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร”

Spread the love

ชาวจุฬาฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีชมพู ร่วมงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) รวมพลังความรักความสามัคคี ร่วมใจกันจัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” นิสิตเก่าและปัจจุบัน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 สืบสู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยชาวจุฬาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกัน ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นไปด้วยความรักความสามัคคี ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปีนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานการจัดงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2567 ได้รวมพลังชาวพระเกี้ยว แสดงความรักความสามัคคี พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู จัดงานคืนเหย้า “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” ในวันที่ 26 มีนาคม 2567  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่นำมาจากวรรคทองของบทเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ในท่อน “ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร” ให้ชาวจุฬาฯ หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 สืบสู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยชาวจุฬาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกัน

กิจกรรมในช่วงเย็นเป็นการแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าและปัจจุบัน เริ่มต้นด้วยการแสดง “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” การแสดงจากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) และรุ่น 51 ปี (CU17) การมอบธงสัญลักษณ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 50 ปี จากผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 50 ปี (CU16) สู่ผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 51 ปี (CU17) การแสดง 3 เจเนอเรชัน ของชาวจุฬาฯ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “จุฬาฯ ถ้วน ล้วนถวายพระพร” เป็นการขับร้องบทเพลงและบทกวีเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” และการเชิญธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธงสโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ธงคณะต่าง ๆ ขึ้นประจำบนเวทีอีกด้วย

นอกจากนิสิตเก่า-นิสิตปัจจุบันแล้ว ยังมีเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง และพิธีกร ที่มาสร้างความสนุกสนาน และได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสนุก ๆ จาก CU Band และการรวมตัวของ CU Cheerleader นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงซุ้มอาหารมากมายกว่า 50 ซุ้ม

งานนี้ ชาวจุฬาฯ ที่เข้าร่วมงาน “๑๐๗ ปี จุฬาฯ พระคุณแนบไว้นิรันดร” นอกจากได้รับเสื้องานที่ระลึก Limited Edition แล้วยังได้รับหนังสือ “มหาวิทยาลัย” สูจิบัตรงานอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นที่ระลึกถึง สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย แหล่งเสริมสร้าง บ่มเพาะนิสิต แหล่งหล่อหลอมพลังความรู้รักสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความมีน้ำใจไมตรี เพื่อเป็นบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมืองเป็นระยะเวลาถึง 107 ปี และร่วมสืบสานประเพณีแห่งความผูกพันรักใคร่ ที่จะเสริมให้ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินผู้รับใช้สังคมนิรันดร


Spread the love