Other

กองทุนพัฒนาสื่อฯ และสมาคมโฆษณาฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือต่อกัน

Spread the love

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือต่อกัน

ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับนายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ร.ท.ดร. ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ และ นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือต่อกันอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันสนับสนุนรณรงค์และเชิดชูการจัดทำสื่อและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์และปลอดภัยต่อสังคม อีกทั้งยังมีแผนงานสนับสนุนโครงการกิจกรรม การสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้สนใจวงกว้าง อาทิ กิจกรรมในงานแอดแมนอวอร์ดส แอนด์ ซิมโพเซียม หรือโครงการวิชาการของกองทุนฯ เป็นต้น


Spread the love