Other

โครงการ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ของ Cathay ก้าวสู่เส้นชัยใหม่

Spread the love

โครงการ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ของ Cathay ก้าวสู่เส้นชัยใหม่ นับตั้งแต่ปี 2564 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนไปแล้ว 30,000 ต้น

Cathay ได้ก้าวสู่เส้นชัยใหม่ในโครงการบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น (1 Ticket, 1 Tree) หลังปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนไป 30,000 ต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2564 โดยรวมถึงต้นไม้ป่าชายเลน 7,500 ต้นที่ Cathay และพันธมิตรตั้งเป้าปลูกให้ครบในปี 2567 ซึ่งเป็นจำนวนของบัตรโดยสารที่จำหน่ายได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการจัดแคมเปญเป็นระยะเวลาห้าวันในเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมา

โครงการบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ซึ่งดำเนินการมาจนถึงปีที่สี่แล้ว เป็นโครงการริเริ่มโดย Cathay ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสายการบินในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น และขับเคลื่อนความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดย Cathay จะปลูกต้นไม้ในภูมิภาคนี้ 1 ต้น สำหรับทุกการซื้อบัตรโดยสาร 1 ใบในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชาภายในระยะเวลาการจัดแคมเปญ สำหรับปีนี้ โครงการบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา จากนั้นในเดือนถัดไปจะมีการทยอยปลูกต้นไม้ส่วนที่เหลือในป่าชายเลนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Cathay ยังคงสานต่อการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ครึ่งหนึ่งของต้นไม้ 4,000 ต้นได้รับการสนับสนุนจาก KTC (บริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ) ซึ่งเข้าร่วมกับ Cathay เป็นปีแรก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในประเทศไทย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา Cathay ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นทั้งหมด 13 แห่งจากทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้และคอยดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบโต

นายโดมินิก เพอร์เรต์ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Cathay กล่าวว่า “โครงการบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้นของ Cathay ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นย้ำถึงปณิธานของเราในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและตอกย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมาย Greener Together การตอบแทนชุมชนเป็นส่วนสำคัญของความพยายามนี้ เราจึงร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งที่ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างต้องพึ่งพาอาศัยทั้งในแง่ของอาหาร การป้องกัน และรายได้ เราได้รับกำลังใจอย่างมากจากการตอบรับในเชิงบวกจากพันธมิตรที่มีปณิธานเช่นเดียวกับเรา ทั้งผู้ที่ได้ร่วมกับเราในความพยายามนี้ หรือเพียงช่วยประชาสัมพันธ์”

ปีนี้ โครงการบิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น จะกลับมาจัดอีกครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Cathay เชิญชวนลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทุกครั้งที่บินเพียงจองบัตรโดยสารโดยสารกับ Cathay


Spread the love