Other

เสนา ตอกย้ำความสำเร็จ ในการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Spread the love

เสนา ตอกย้ำความสำเร็จ ในการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566  จาก นายศราวุธ ศุภรัตนชาตพันธ์ รองผู้จัดการฝ่ายรับรองมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการรับรองความสำเร็จในการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1: 2018  โดยมี นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก

ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม ของ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริทรัพย์ มากว่า 40 ปี โดยให้ความสำคัญ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยการเป็นบริษัทอสังหาฯ รายแรกที่นำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งให้กับทุกโครงการของเสนาฯ ได้แก่ บ้าน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ พื้นที่ส่วนกลางคอนโด เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังพัฒนาแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และคอนโด Low-Carbon เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานภายในบ้าน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสร้าง Decarbonized Lifestyle สำหรับลูกบ้านเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตรักษ์โลกได้แบบง่ายๆ  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของเสนาที่ต้องการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดี ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน


Spread the love