Other

ทีซีเอ็มซี มอบรางวัลประกวดการออกแบบผลงานด้านผลิตภัณฑ์อคูสติกส์

Spread the love

ทีซีเอ็มซี มอบรางวัลประกวดการออกแบบผลงานด้านผลิตภัณฑ์อคูสติกส์

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)  ได้จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบผลงานด้านผลิตภัณฑ์อคูสติกส์ โดยประกาศรับผลงานจากนักศึกษาที่สนใจ ไม่จำกัดสถาบันและคณะหรือภาควิชา สามารถสมัครเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว โดยเริ่มสมัครรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการตัดสินรอบแรกวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีจำนวนเงินรางวัลรวม 1.2 แสนบาท ทั้งนี้ หลักการการแข่งขันมีดังนี้….นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านเสียง มาค้นหานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา acoustic design หรือมลภาวะทางเสียงในประกวดแบบชื่องาน BEYOND SILENCE ผลงานออกแบบต้องสร้างขึ้นจากวัสดุของ RT acoustic panel ผู้เข้าแข่งขันต้องกำหนดบริบทการใช้งานของผลงาน ปัญหาด้านเสียงที่ต้องการแก้ไข โดยงานประกวดเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันกำหนดเงื่อนไขได้อย่างอิสระ
โดยกรรมการจะตัดสินโดย
  1. ความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง พร้อมงบประมาณของการก่อสร้างที่เหมาะสม (Construction and Feasibility) 25 คะแนน
  2. การตอบโจทย์ในเชิงอคูสติก (Acoustic Solution) 25 คะแนน
  3. ความสวยงาม (Aesthetic) 25 คะแนน
  4. ความน่าสนใจในของแนวความคิด (Creativity & Design Concept) 25 คะแนน
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 65 ทีม และ ผู้ชนะการประกวดคือ..นางสาว ณฐิตา คณาวัฒนไชย…คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อผลงานคือ MASONIC แนวคิดคือ การนำแผ่น ACOUSTIC มาสร้างเป็น MODULAR BLOCK เพื่อเป็นโครงสร้างในตัวเอง โดยการต่อกัน UNIT BY UNIT เนื่องจากเป็นระบบ MODULAR ที่ใช้ UNIT เป็นBLOCK ทำให้สามารถสร้าง FORM และ SPACE ได้อย่างอิสระ ซึ่ง USER สามารถนำมาดัดแปลงเป็นการใช้งานแบบต่างๆเองได้ เช่น PARTITION กั้นห้อง ตกแต่งฝ้าเพดาน หรือแม้แต่ FURNITURE ที่ยังคงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงไว้ สามารถแวะมาชมผลงานได้ที่งานสถาปนิก’67 (Architect’ 24) ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์” ณ บูธกิจกรรมเลขที่ F412 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Spread the love