นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

ExhibitionLifestyle

นิทรรศการเดี่ยว “YUMMY ROSE” โดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

นิทรรศการ YUMMY ROSE โดยนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ บอกเล่าถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการผลิต การบริโภค และการซื้อขายดอกไม้ของตลาดดอกไม้ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ อย่างปากคลองตลาด

Read More