นักท่องเที่ยวอินเดีย

LifestyleTravel

นักท่องเที่ยวอินเดีย แห่จอง Airbnb เที่ยวไทย

ข้อมูลจาก Airbnb พบว่าระหว่างปี 2565-2566 นักท่องเที่ยวชาวอินเดียจองที่พัก Airbnb ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน* โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว

Read More