ปันผลหุ้น

Business

“สหพัฒน์” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

Read More