สุธี คุณาวิชยานนท์

ExhibitionLifestyle

นิทรรศการเดี่ยว พราง โดย สุธี คุณาวิชยานนท์ ที่ ละลานตา ไฟน์อาร์ต

นิทรรศการ “พราง” เป็นการนำเสนอประเด็นการแย่งชิงพื้นที่ ทั้งที่ปรากฏให้เห็นทางกายภาพบนเขตแดนในแผนที่ และการแย่งชิงอำนาจนำในพื้นที่ทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม

Read More