ห้างเซ็นทรัล

Other

เซ็นทรัล – โรบินสัน ร่วมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Drop & Shop for Kids”

ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” เพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติ Care for the Community ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคม

Read More