โตชิบา

Business

โตชิบา พร้อมปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อมาเลเซียอย่างยั่งยืน!

มาเลเซียกำลังเดินหน้าสู่การปฏิวัติสีเขียว โดยมีเป้าหมายมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 45 ภายในปีพ.ศ. 2573 ทั้งนี้ แผนที่นำทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานใหม่ (New Energy Transition Roadmap: NETR) 

Read More