“ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย” สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ยังแฮปปี้ (YoungHappy) สังคมความสุขของคนวัยเก๋า ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย” 

Read more

เคล็ดลับดูแลกายใจวัยทำงาน ให้พร้อมก้าวสู่สูงวัยแบบสตรอง

เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับจะมีคนในวัยทำงานอีกเป็นจำนวนมาก กลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะดีแค่ไหน ถ้าไม่ว่าโครงสร้างสังคมจะเปลี่ยนไป ตัวเลขอายุจะขยับไปมากเท่าไหร่

Read more