ExhibitionLifestyle

นิทรรศการ “Narrow Way to the Interior” โดยศิลปินรุอิ มัตสึนากะ (Rui Matsunaga)

Spread the love

Narrow Way to the Interior

โดยศิลปินรุอิ มัตสึนากะ (Rui Matsunaga)

20 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2567

ริชาร์ต โคห์ ไฟน์ อาร์ต (สิงคโปร์)

ริชาร์ต โคห์ ไฟน์ อาร์ต (สิงคโปร์) มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการที่กำลังจะมีขึ้นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น รุอิ มัตสึนากะ (Rui Matsunaga) เผยให้เห็นการสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนของมนุษยชาติกับธรรมชาติและเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง นิทรรศการนี้มีชื่อว่า ” Narrow Way to the Interior” โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคมนี้

ผลงานของรุอิ มัตสึนากะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่ล่มสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดจากระเบิดปรมาณูที่ตกลงใส่ญี่ปุ่นเมื่อกว่าเจ็ดสิบปีก่อน ด้วยแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ศิลปะของมัตสึนากะอยู่เหนือการไตร่ตรอง โดยเจาะลึกถึงคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป การพึ่งพาเทคโนโลยี และปีศาจแห่งสงคราม

หัวใจสำคัญของนิทรรศการของมัตสึนากะคือการพลิกผันอย่างรุนแรงของเรื่องราว  Dürer’s Christian Apocalypse ต่างจากเรื่องเล่าของ Dürer ที่แสดงให้เห็นถึงการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน Apocalypse (เทพเจ้า) ของมัตสึนากะมีลักษณะที่คลุมเครือ ไร้ความหมายทางศาสนา และแทนที่จะเสนอมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของทุกสิ่ง งานศิลปะของเธอทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารจากสิ่งแวดล้อมสู่สังคมมนุษย์ โดยเน้นย้ำถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันจากภายใน

ผลงานของมัตสึนากะขยายไปไกลกว่าการสะท้อนทางประวัติศาสตร์ โดยเจาะลึกเข้าไปในโลกทางโลกและวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย ผลงานของเธอท้าทายการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ท้าทาย โดยแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่เป็นพลังทำลายล้างเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนขยายของธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งเผยให้เห็นความเป็นจริงที่ซับซ้อนของการดำรงอยู่ของเรา ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก้าวกระโดด ศิลปะของมัตสึนากะกระตุ้นให้ผู้ชมประเมินความเข้าใจของตนเกี่ยวกับความเป็นจริงอีกครั้ง โดยยอมรับการอยู่ร่วมกันของโลกหลายใบที่เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ นิทรรศการของมัตสึนากะยังเจาะลึกถึงความหมายอันลึกซึ้งของเทคโนโลยีชีวภาพ/พันธุกรรม และปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของมนุษยชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว ด้วยการเดินสำรวจอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและความเชื่อมโยงถึงกัน งานศิลปะของมัตสึนากะเชิญชวนให้ผู้ชมได้ใคร่ครวญถึงแก่นแท้ของมนุษยชาติ และประเภทของสังคมที่พวกเขาปรารถนาที่จะสร้าง

 

 


Spread the love