Other

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ มิเนเร่ เดินหน้าโครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ปีที่ 2

Spread the love

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร เดินหน้าโครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ปีที่ 2 เปิดจุดรับขวดพลาสติกที่เซ็นทรัล ฟู้ดพาร์ค ส่งเสริมการหมุนเวียนนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ในวงกว้าง

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และนางภัทรา ทรัพยะประภา (ขวา) ผู้บริหารสายงานธุรกิจศูนย์อาหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ สานต่อความร่วมมือโครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ปีที่ 2 ตั้งจุดรับขวดน้ำดื่มพลาสติก (PET) ส่งเสริมการหมุนเวียนขวดพลาสติกมาผลิตใช้ใหม่ในวงกว้าง นอกจากนี้ เซ็นทรัล ฟู้ดพาร์ค ยังจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ขนาด 500 มล. และ 750 มล. ในขวด rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate) ซึ่งผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล ณ เซ็นทรัล ฟู้ดพาร์ค 39 สาขาที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกผ่าน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ บิด ปิด ทิ้ง พร้อมทั้งชวนผู้บริโภคแยกขวด PET ทิ้งหลังดื่ม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี สนับสนุนเป้าหมายของเนสท์เล่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

ความสำเร็จในปี 2023 ที่ผ่านมา โครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” สามารถรวบรวมขวด PET เพื่อนำไปรีไซเคิลได้มากกว่า 88 ตัน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 22 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,231 ต้นในหนึ่งปี อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดปริมาณขยะฝังกลบ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคชาวไทยให้บิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้งลงถังรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บมากขึ้น 5 เท่า ได้จำนวนขวดต่อถังเพิ่มขึ้น และลดขยะขวดพลาสติก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพความจุ เพื่อคืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกลับมาเป็นขวด rPET ใหม่ โดยโครงการปีที่สองนี้ตั้งเป้าในการนำขวดน้ำดื่มพลาสติกไปรีไซเคิลได้ 30 ตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% ด้วยการเพิ่มจุดรับขวดน้ำดื่ม และแคมเปญสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง

นางภัทรา ทรัพยะประภา ผู้บริหารสายงานธุรกิจศูนย์อาหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์การค้าสีเขียวด้วยมาตรการด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการที่สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้บริโภค ชุมชนและสังคม เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับเนสท์เล่ในการทำโครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” เป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าที่มาชอปปิ้ง และใช้บริการที่ศูนย์อาหารของเรา ซึ่งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของเราที่มีการบริหารจัดการด้านการลดขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการกำจัดขยะ”

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เราเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการคัดแยกขวดน้ำดื่มอย่างถูกวิธี เราสามารถนำขวดพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น การต่อยอดโครงการในปีนี้ นอกจากความร่วมมือของเซ็นทรัลพัฒนาในการตั้งจุดเพื่อรับคืนขวดที่ศูนย์อาหารในเครือกว่า 39 แห่ง ทางเนสท์เล่เราได้วางจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ขวด rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล มาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกไม่จำกัดครั้ง ปิดเส้นทางขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนแนวทางด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 และก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ต่อไป จึงอยากเชิญชวนทุกคนนำขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มแล้ว บิดแล้วนำมาหย่อนลงจุดรับขวดน้ำดื่มพลาสติก (PET) ที่ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลฟู้ดปาร์ค เพื่อส่งเสริมการ รีไซเคิลแบบครบวงจร และโลกที่ยั่งยืนกันนะคะ”

เนสท์เล่ และ เซ็นทรัลพัฒนา ได้จัดกิจกรรม “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกปี 2” ที่บริเวณชั้น 2 ฟู้ดวิลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ จัดเต็มทั้งบูทกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมาย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนา และเนสท์เล่ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม จากความพยายามในการลดขยะ และนำขวดพลาสติกกลับเข้าสู่วงจรการรีไซเคิล รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้ถึงวิธีการคัดแยกและรีไซเคิลขวด PET อย่างถูกวิธี เพื่อสร้างพฤติกรรมรักษ์โลกอย่างยั่งยืนต่อไป


Spread the love