Other

Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2

Spread the love

มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2ประจำปี 2024 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์นานาชาติ และเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปีการเปิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก” ในโครงการ Reignwood Park (เรนวูด ปาร์ค) เผยแผนอนาคตพร้อมยกระดับความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ เศรษฐกิจการค้า และวัฒนธรรม พลิกมิติใหม่แห่งความร่วมมือของการพัฒนาจีน-ไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดจนผู้แทนจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ประธานสมาคมโบราณวัตถุวัฒนธรรมจีน และรองประธานสำนักข่าว China News Serviceโดยคณะผู้บริหารระดับสูงของ เรนวูด กรุ๊ป ร่วมให้การต้อนรับ

นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวปาฐกถาภายในงานโดยมีใจความสำคัญว่า อาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่างๆ ในประเทศจีน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน อย่างยั่งยืน และได้ประโยชน์ร่วมกันทุกประเทศในภูมิภาค

“ปัจจุบันโลกกำลังปรับรูปแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางการค้า ให้เป็นการค้าในรูปแบบของการตลาดเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งผ่านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังที่กระทรวงพาณิชย์กำลังมุ่งผลักดันนโยบาย Soft Power ของไทย ทั้งในด้านสินค้าและบริการในกลุ่มอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มไลฟ์สไตล์ โดยมั่นใจว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญของจีนในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากไทยมีภูมิประเทศที่ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน สามารถเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การที่จีนและอาเซียน มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จะสามารถนำไปสู่การขยายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของระดับเยาวชน และร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศเกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจทางสังคมระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง” นายกฤษฎา กล่าว

นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ เรนวูด กรุ๊ปเปิดเผยว่า จากการเปิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก” ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ Reignwood Park (เรนวูด ปาร์ค) บนถนนลำลูกกา คลอง 11 จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์โลก โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ โดยมี “ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก” เป็นเวทีการจัดงานที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการเปิดศูนย์ฯ มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation ได้จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับการศึกษาและการวิจัย” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจีนโบราณผ่านการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจีนและไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเลิศของจีน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกัน

โดยไฮไลท์ภายในงานได้รวมความสนใจและงานอดิเรกของเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและไทย และเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยจัดเวทีให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวัฒนธรรมจีนและไทย ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อเสียง และเยาวชนดีเด่นจากประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมจีนอันเป็นเลิศและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจีนและไทย

กิจกรรมภายในงาน ได้เลือกภาพวาด บทความ ภาพถ่าย วิดีโอ และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทยที่ยอดเยี่ยมของทูตเยาวชน Reignwood เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์และสื่อใหม่ที่มีชื่อเสียง เช่น Global Times นอกจากนี้ ข่าว ภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานจะถูกนำเสนอในสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากกว่า 100 แห่ง อาทิ China News Service และ Global Times พร้อมมีการออกใบรับรอง “Reignwood Global Little Ambassador” ให้อีกด้วย

นางสาววรพนิต กล่าวเสริมว่า ในวันเดียวกันนี้เมื่อปีที่ผ่านมา เราได้จัดพิธีเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างเป็นทางการ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน-อาเซียน ภายใต้แนวคิด “สีสันเส้นทางสายไหม ทอฝันจากใจหมู่ช่าง” รวมถึงจัดคอนเสิร์ต The East Meets West Concert และงานมนต์เสน่ห์แห่งตรุษจีน-พี่น้องไทยจีน สุขีรับปีมังกรทอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่เพียงช่วยให้คนไทยรู้จักเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยด้วย

สำหรับแผนในอนาคต จากความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยที่ลึกที่มีมาอย่างยาวนาน เรนวูด กรุ๊ปจึงได้พัฒนาแผนและมาตรการในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ โดยจะเดินหน้าสร้างรากฐานที่มั่นคงในประเทศจีนและไทยต่อไป พร้อมกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ขยายโครงการความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ สำรวจโอกาสความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม โดยเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของ เรนวูด ปาร์ค จะสามารถช่วยส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมเขียนบทใหม่ของการพัฒนาจีน-ไทยไปด้วยกัน

ด้านคุณหลู จ้าน (Ms.Lu Zhan) เลขาธิการมูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation กล่าวว่า ปีนี้ได้วางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ “Reignwood Global Young Ambassadors” เพื่อคัดเลือกและฝึกอบรมเยาวชนไทย-จีน ที่มีความสามารถให้เป็นทูตส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งไทยและจีนได้มาสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางประสานมิตรภาพระหว่างสองประเทศ พร้อมเป็นเวทีให้เยาวชนทั้งสองประเทศได้มาพบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

“กิจกรรมของเรายังคงสานต่อแนวคิดต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงานเท่านั้น แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถมาเข้าร่วมและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของงานได้มากขึ้นด้วย” คุณหลู จ้าน กล่าว

ที่ผ่านมามูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณวัตถุทางสถาปัตยกรรมมาโดยตลอด โดยได้หยิบยก ‘พระตำหนักเหรินโซ่วเตี้ยน’ ในพระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงของจีนมาเป็นต้นแบบในการสร้าง “ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก” ที่ประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะจำเพาะและรูปแบบของอาคารจีนโบราณได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังมีการปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และสภาพทางธรณีวิทยาของท้องถิ่นในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนได้รับการสืบทอดและเจริญงอกงามในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือกับสถาบัน สมาคม องค์กรทางสังคมและบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ทั้งด้านการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาและฝึกอบรมเยาวชน ฯลฯ โครงการเหล่านี้ผสมผสานการอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณวัตถุทางสถาปัตยกรรมเข้ากับการสื่อสารแบรนด์ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มการรับรู้และชื่อเสียงของแบรนด์เรนวูดเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของจีนมากขึ้นอีกด้วย ส่วนแผนในอนาคต จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงและเผยแพร่โบราณวัตถุทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและสัมผัสถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของจีนได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันภายใน เรนวูด ปาร์ค ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “เรนวูด ปาร์ค สังคมระดับเวิลด์คลาสเพื่อการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย (Reignwood Park The world class community for multigenerational living)” ไม่เพียงแต่มีสนามกอล์ฟมาตรฐานเดียวกับที่รองรับการแข่งขันกอล์ฟระดับทัวร์นาเมนต์เท่านั้น แต่ยังมีโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB เต็มรูปแบบ, วิลล่า, ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก, Sport Complex, Community Mall รวมถึงสถานพยาบาล โดยอาศัยข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างไทย-จีน ทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่างๆ และสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมด้านสุขภาพชั้นนำในระดับสากล


Spread the love