Other

ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

Spread the love

ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และ ทราเวลโลก้า โดยนายอัลเบิร์ต อัลเบิร์ต ผู้ร่วมก่อตั้งทราเวลโลก้า แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ครอบคลุมการดำเนินกลยุทธ์การตลาด การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Sustainable Tourism Goals รวมถึงการต่อยอดแคมเปญและนำเสนอสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคาร ททท.

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เผยว่า ททท. มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ทราเวลโลก้า ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยแพลตฟอร์ม OTA ชั้นนำ โดยความร่วมมือในระยะ 2 ปีนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในหลากหลายมิติ ทั้งดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการดำเนินการของ ททท. ในการ Shape Supply ให้มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้พัฒนาและวางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พร้อมก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์และยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Tourism Hub ระดับโลก

นายอัลเบิร์ต อัลเบิร์ต ผู้ร่วมก่อตั้งทราเวลโลก้า กล่าวว่า ทราเวลโลก้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา แคมเปญ ‘Unveiling Thailand’s Treasure’ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ ททท. ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น และจากสถิติในปีที่ผ่านมา ทราเวลโลก้ามียอดขายจากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเที่ยวบินและที่พัก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา (หาดใหญ่) อุดรธานี เป็นต้น สะท้อนถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนั้น ทราเวลโลก้า จึงเชื่อมั่นว่า ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฐานผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากจะเข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว คุ้มค่า และตรงตามความต้องการ รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของ ททท. และขับเคลื่อนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการผนึกกำลังของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ขยายขอบเขตการท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทางใหม่ ๆ เพื่อปลดล็อกเมืองรองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านจุดแข็งของทราเวลก้าในการเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งเที่ยวบิน ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยตามแนวคิด Sustainable Tourism Goals (STGs) โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยจากบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการใช้โมดูลดิจิทัลของทราเวลโลก้าในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายในประเทศไทย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว นโยบายหรือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์การขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป

นอกจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงการตลาดและแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันขยายผลต่อยอดแคมเปญ ‘Unveiling Thailand’s Treasure’ ไปในจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ในเมืองรองทั่วประเทศ และทำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์การตลาด SEO ประชาสัมพันธ์บทความท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และยังเป็นโอกาสในการเสนอขายแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยด้วย


Spread the love