Other

LINE MAN มอบทุน 1 ล้านบาท ต่อยอดการศึกษา “ส่งเสริมเติมฝัน”

Spread the love

LINE MAN มอบทุน 1 ล้านบาท ต่อยอดการศึกษา บุตรพาร์ทเนอร์คนขับในโครงการ “ส่งเสริมเติมฝัน”

LINE MAN นำโดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพาร์ทเนอร์คนขับทุกประเภท ในโครงการ ส่งเสริมเติมฝัน จำนวนกว่า 200 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์คนขับและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ ส่งเสริมเติมฝัน เกิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของ LINE MAN ที่ให้ความสำคัญในการรับฟังความต้องการของพาร์ทเนอร์คนขับทั่วประเทศ จากการสำรวจพบว่าหนึ่งในสวัสดิการที่ได้รับความต้องการมากที่สุด คือ การสนับสนุนทุนทรัพย์ทางการศึกษาของบุตรหลาน โดย LINE MAN ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนไทย จึงริเริ่มโครงการ ส่งเสริมเติมฝัน” เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพาร์ทเนอร์คนขับและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดีทุนกิจกรรมเด่น และ ทุนพิเศษเรื่องราวดีเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม “100 ฝัน จากใจลูกไรเดอร์ เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานบอกเล่าความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและบุตรหลาน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่ดี และกิจกรรม เติมความสุขให้ครอบครัว จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ชวนทุกคนมาร่วม Work Shop เพิ่มสมดุลให้กับชีวิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นให้กับทุกคนในครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


Spread the love