Other

โคเวย์ เปิดตัวแคมเปญ #CowayEcoFriendly ภารกิจส่งต่อความรักษ์โลก

Spread the love

โคเวย์ เปิดตัวแคมเปญ #CowayEcoFriendly ภารกิจส่งต่อความรักษ์โลกให้อยู่อย่างยั่งยืน

ประกาศความสำเร็จลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 50% ในวันนี้ ตั้งเป้าลดการปล่อย CO2 แบบ 100% ภายในปี 2593

Sustainable living environmentalist hand holding green earth

Coway (โคเวย์) แบรนด์ผู้นำด้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากประเทศเกาหลีซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ Best Life Solution Company ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเยียวยาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 (World Environment Day 2024) เปิดตัวแคมเปญ #CowayEcoFriendly เพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริษัทช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน โดยการลดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ ซึ่งสามารถช่วยลดขยะพลาสติกในองค์กรได้จำนวนมาก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก และมีการปลูกต้นไม้ไว้ที่โต๊ะ เพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่นและดูดซับสารพิษภายในสถานที่ทำงาน โดยโคเวย์วางแผนขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน เริ่มต้นจากพนักงานของบริษัทไปสู่การจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชนอื่น ๆ  เพื่อต่อยอดสู่แคมเปญด้านความยั่งยืนในอนาคต ซี่งโครงการนี้สอดคล้องกับหลักการ ESG ที่โคเวย์ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และสำหรับปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้นำเสนอสโลแกน “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” เพื่อรณรงค์การฟื้นฟูทรัพยากรดิน หยุดยั้งการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และลดภาวะแห้งแล้งของโลก เนื่องจากในปัจจุบัน พื้นที่มากถึง 40% ของโลกกำลังอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม และมีผู้คนราว 3.2 พันล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากการที่ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยคาดการณ์ว่าประชากรกว่า 3 ใน 4 ของทั้งโลก จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Ocean pollution campaign with plastic bags and used bottles floating

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานบนวิสัยทัศน์ Best Life Solution Company โคเวย์ไม่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้คน หากยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรบนโลกในทุกแง่มุม โดยบริษัทฯ เน้นการการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการขาย ไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลเมื่อหมดอายุการใช้งาน โคเวย์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่เลือกใช้ ประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน และประสิทธิภาพด้านทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โคเวย์ยังลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษสีเขียวและใช้กระดาษลูกฟูกกันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% แทนการใช้โฟม Expanded Polystyrene (EPS) ผ่านกระบวนการผลิตที่ปราศจากฝุ่นและสารตกค้าง ทั้งยังง่ายต่อการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิล ซึ่งส่งผลต่อการเยียวยาภาวะโลกร้อนได้โดยตรง บริษัทฯ ประเมินว่ากรรมวิธีนี้สามารถลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โฟมแบบเดิม

ภายใต้การดำเนินงานตามหลัก ESG ทำให้โคเวย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โคเวย์ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563 ภายในปี 2573 ในระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทวางแผนที่จะดำเนินการด้วยพลังงานทดแทน 100% และคาร์บอนเป็นกลางโดยสมบูรณ์ภายในปี 2593 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน โดยสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในโรงงานโคเวย์ทุกแห่ง

#CowayEcoFriendly คืออีกหนึ่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่โคเวย์พัฒนาขึ้นบนหลักการ ESG และได้เปิดตัวแคมเปญในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2567 เพื่อเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญแห่งความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตแห่งมวลมนุษยชาติที่มีความยั่งยืนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและอัปเดตข่าวสารจาก Coway ได้ที่เว็บไซต์ www.coway.co.th หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/CowayThailandOfficial


Spread the love